KURUM BİLGİLERİ

Enstitü, hayvancılıkta verim artışı sağlamak amacıyla;  ülkesel bazda veri toplayarak değerlendirmek, temel ve stratejik araştırmalar yapmakla görevlidir. Modern cihazlarla donatılmış laboratuvarlara sahiptir. Gelişmiş altyapısıyla araştırmacılara ve imkanlar dahilinde diğer kuruluşlara yardımcı olmaktadır.

Araştırıcıların ve yayımcıların eğitimini yaptırmak, bilimsel toplantılar düzenlemek, kongre, sempozyum ve panel gibi organizasyonlar düzenlemek, araştırma sonuçlarının kullanıcılara ulaştırılmasını sağlamak da Enstitünün görevleri arasındadır.

 
T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
 
Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü
A: Lalahan Mah. S. Sırrı İçöz Cad. 06852 Mamak / ANKARA (Samsun Karayolu 30. Km)
T: + 90 312 865 11 96   F: + 90 312 865 11 12
E: bilgi@lalahanhmae.gov.tr   W: www.lalahanhmae.gov.tr

Site içerisinde yer alan görsel ve yazılı materyal
Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü'ne aittir.
Her hakkı saklıdır. 2007-2012 ©